sujatashand@gmail.com

私たちは、障害を理由に幼稚園や学校に通うことができない子ども達の家を訪問し、保育活動を行うモンゴルで立ち上げたNGOです。

“Сүжеташанд” төрийн бус байгуулллага нь хөгжлийн бэрхшээлтэйн улмаас сургууль цэцэрлэгтээ явах боломжгүй хүүхдүүдэд зориулж гэрийн сургалтаар дамжуулан боловсрол олгох зорилтой.

“Сүжеташанд” төрийн бус байгуулллага  -NGO-

Ads by Sitemix