sujatashand@gmail.com

  Japanese- Үйл ажиллагааны танилцуулга -

≪Үйл ажиллагааны зорилго≫

  1. Хөгжлийн бэрхшээлийн улмаас цэцэрлэг сургуульд явж чадахгүй хүүхдүүдийн гэрээр очиж, тэдгээр хүүхдүүдэд зохицсон хүмүүжил, хөгжлийн ажил явуулна.
  2. Гэртээ түгжигдмэл байдалтай байдаг хүүхдүүдэд цагийг өөр байдлаар өнгөрүүлэхэд нь тусална. Мөн хүүхдээ асраад завгүй байгаа эхчүүдтэй ярилцаж, тэдний санаа сэтгэлийг нь сонсож зөвлөгөө өгнө.
  3. Эмчилгээний тухайд бусад байгууллагатай хамтран ажиллаж, шаардлагатай сэргээх засах эмчилгээ явуулах боломж бүрдүүлнэ.
  4. Улаанбаатар хотын захиргаа болон төр засагт энэхүү үйл ажиллагааны талаар ойлгуулж,улмаар цаашид үргэлжлүүлэх талаар, мөн хүүхдүүд хоорондоо хэсэг бүлгээрээ холбоо харилцаатай байх нөхцөлийг бүрдүүлэх талаар ажиллана (3 жилийн төлөвлөгөө).
  5. Бусдаасаа хоцордог хүүхдүүдээр ритмт тоглоом тоглуулж, биеийн хөдөлгөөн хийлгэснээр тоглоомын дүрмийг ойлгуулж, ритмт тоглоомтой холбоотой үйлдэл хөдөлгөөн хийлгэж, ердийнхүмүүжлийн ажилд нь дэмжлэг үзүүлсэнээр хамт олны дундах амьдрал оруулж дасгана.
  6. Хүүхдийг гэрт нь очиж хүмүүжүүлэх болон ритмт тоглоомын хүмүүжлийн аргын аль алиныг хэрэглэснээр монгол багш нарыг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эхийн сэтгэлийг ойлгодог болгоно. Тэдний хувьд хүүхэдтэй ганцаарчлан харьцахын зорилго, мөн хэрхэн харьцах, хэрхэн сургаж хүмүүжүүлэх талаар суралцаж, цаашид хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд хүмүүжүүлэх орчинд хэрэгжүүлэх арга барилыг эзэмших боломжит орчин нь болно.

Үйл ажиллагааны зорилго (Нэмэх 2012.9)
1. 1. 2011-2012 онд айлчлал сургалтын цаг их авсан ч гэсэн хүүхдийн сэтгэл санааны түвшин, өөр хүнтэй харилцаx харилцаа дээшлэх хэрэгтэй гэж санасан тул гурпп сургалтын цаг нэмж, олон хүүхдүүдийг хамруулан цаг гаргаж чаднагэж бодож байна. ”Ритмт тоглоом”-ын зорилго, агуулга (биеийн хөдөлгөөн хийлгэснээр тоглоомын дүрмийг ойлгуулж, ритмт тоглоомтой холбоотой үйлдэл хөдөлгөөн хийлгэж, ердийн хүмүүжлийн ажилд нь дэмжлэг үзүүлснээр хамт олны дундах амьдралд аажмаар оруулж дасгана) - энэнтэй адилхан болгох.
2. 2011-2012онд 15 насаас дээш хүүхдүүдэд зөвлөсан ба богино хугацааны айлчлал сургалт явуулсан. Ийм насны хүүхдийн тухай:
1) Өөрөө чаддаг юм нэмж өөртөө итгэлтэй болно.
2) Гэр бүлээс өөр хүнтэй харилцаж сэтгэл санаа нь тэнийн итгэлтэй болгох зорилго тавьж гурпп сургалт явуулна.
≪Айлчлал сургалт, Групп хүмүүжүүлэхийн цагын хувааль≫


        

2012-2013он

Цаг
Гариг
Даваа(СБД,БГД)
Мягмар(ЧГД)
Баасан(БЗД)
Лхагва(ХУД) Пүрэв(СХД)
8:30 Бэлтэх
9:30
-
16:30
Айлчлал сургалт
*3 айл
*Долоохоногт 1удаа, 1цаг
Айлчлал сургалт
*1 айл 
*Долоохоногт 1удаа, 1цаг

Групп хүмүүжүүлэх1
*2 газар
*1гурпп 5 хүүхэд
*Долоохоногт 1удаа, 1цаг
Айлчлал сургалт
*2 айл
*Долоохоногт 1удаа, 1цаг

Групп хүмүүжүүлэх1
*2 газар
*1гурпп 5 хүүхэд
*Долоохоногт 1удаа, 1цаг
15:30
-
16:30
Тодорхой бус
хугацаанд айл өрхөд айлчлана
(зөвлөгч айл өрхөд
айлчланзөвөлгөө өгнө)
Групп хүмүүжүүлэх 2
*1 газар
*1гурпп 10 хүүхэд
*Долоохоногт 1удаа, 1цаг
Групп хүмүүжүүлэх 2
*1 газар
*1гурпп 10хүүхэд
*Долоохоногт 1удаа, 1цаг
16:30
-
18:00
1) Айлчлан олгох хүмүүжлийн ажлын тэмдэглэл бэлтгэх,
цэцэрлэгийн боловсролын бэлтгэл ажил
2) Хүмүүжлийн ажилд холбоо барих, хуралдаан (Сарт 2 удаа)

СБД=Сүхбаатар дүүрэг, БГД=Баянгол дүүлэг, ЧГД=Чингэлтэй дүүрэг,БЗД=Баянзүрх дүүлэг
ХУД=Хан-Уул дүүрэг, СХД=Сонгино хайрхан дүүрэг

≪“Сүжеташанд” хэрэглэх үг≫


Ритмт хүмүүжлийн ажил:
олуулаа амьдардаг, ямар нэгэн шалтгааны улмаас асуудал үүссэн хүүхдэд хандаж ритмт тоглоомоор дамжуулан биеийн хөдөлгөөн хийлгэнгээ дүрэм журам зааж, мөн ритмт тоглоомтой холбоотой үйлдлээр энгийн хүмүүжлийн тусламж олгож олуулаа амьдардаг амьдралд алгуурханаар орох анги юм.


Тодорхой бус хугацаанд айлчлах хүмүүжлийн ажил:
Зөвөлгөө өгсний дараа асран хамгаалагчтай нь холбоо барьж хүүхдийн байр байдалд нь ажиглалт хийж зөвөлгөө өгөх тодорхой бус хугацааны хүмүүжлийн ажил юм.
≪Ритм тоглоомын ба гэрээр очиж хүмүүжүүлэх ажлын төлөвлөгөө Сэдэв≫

Нэг сэдвийг хоёр долоо хоног заана.
Айлчлах хүмүүжлийн ажилаар цаас хайчлах, өнгөөр будах, наах гэх мэтийн зүйлийг хийж чадахгүй байсан ч хүүхдийг сонгож ажилтан нь тэр хүүхэдтэй ярилцангаа хүүхдийн саад бэрхшээл болон байгаа байдалд нь нийцүүлэн ажилдаг. Мөн бүх хүн биеэ хөдөлгөх гимнастик болон массаж хийнэ.
Цагаан толгой, тоо, тэмдэг нэр, үйл үг зэргийг сэдэвтэйгээ холбон ярианы дундуур оруулж ойлголтыг нь гүнзгийрүүлнэ. Айлчлах цагаас гадна сэдвийн дагуу гэр бүлд холбогдуулан асран хамгаалагчийг татан оролцуулна.


Сар
Өдөр
Хэмнэл Сургалтын агуулга
(Айлчлал сургалт, Гурпп 1)
Сургалтын агуулга
(Гурпп 2)
Дуу
9.03-9.07 Өөрийнгөөтанилцуулах 1.Хүүхдийн биений байдлыг сайн мэдэж авах 1.Царайнаас сэтгэл санааг сайн мэдэж авах
2. Ангийн дүрэм журмыг тайлбарлах ярилцах
9.10-9.14 Уулы цэцэрлэг 1.Ууланд байдаг амьдтын тухай ярьж, амьтан болох дасгал хийх 1.Ууланд байдаг амьтдын тухай ярьж, амьтан болж дасгал хийх
2.Амьтан хийх - Оригам
Уулны вальс
9.17-9.21
9.24-9.28 Намар 1.Ууланд байдаг амьдтын тухай ярьж, амьтан болох дасгал хийх 1.Навчны ба баавгайн амьдралын өөрчлөлт, зун намрын өөрчлөлтийн тухай ярих
2. Мод навч хийж будах – Усан будаг
10.01-10.05
10.08-10.12 Шүдээ угаая 1. Өгүүлэл уншиж шүдээ угаах чухал гэдгийг бодож хамт угаах
2.Хүнсний тухай тоглонгоо бодох дугтуй хүүхэд хийх
1.Амьдралын заншилийн тухай ярих
―Шүд нүүрээ угаах, хумс авах, хувцас эвхэх
2. Утсаар тоглох – өөрөө
Шүдээ угаая
10.15-10.19
10.22-10.26 Улаан малгайт 1. Өгүүлэл уншиж чоно ба охины тухай асуулт тавин ярилцан өөрийн эрхтэн дээр заан ярилцах
2.Цаасан нүүрэн дээр чоно ба охины царай хийж том жижгийн ялгааг мэдэж авах
1. Өгүүлэл уншиж чоноба охины яриаг эргэн санах
2.Өөрөө хийсэн баг зүүж тоглох
10.29-11.02
11.05-11.09 Хонхот хүүхэлдэй 1.Дууны үгийг тайлбараж хүүхэлдэй хийх
2. Бүжиг хийх
1.Дууны үгийг тайлбараж хүүхэлдэй хийх
2. Нарийн хайчлсан цаасаар янз бүрийн хэлбэр дүрс хийх
Хонхот хүүхэлдэй
11.12-11.16
11.19-11.23 Өвөл 1.Навчны ба баавгайн амьдралын өөрчлөлт, намраас өвөл өөрчлөлтийн тухай ярих.
2.Зун, намар, өвлийн баавгай болж тоглох
1.Навчны ба баавгайн амьдралын өөрчлөлт, намраас өвөл өөрчлөлтийн тухай ярих.
2. Янз бүрийн эд зүйлийг хэлхэх
11.26-11.30
12.03-12.07 12сар 1.Өгүүлэлээс өвөл ба бүсад улирлын харилцааны талаар яриж бодох
2.Гадаадын дуу сонирхох
1. Өгүүлэлээс өвөл ба бүсад улирлын харилцааны талаар яриж бодох
2. Утас нэвт гарах (Бүдүүн утас) 
We Wish You a Merry Christmas
12.10-12.14
12.17-12.21 Шинэ жил-Торт хийцгээ 1. Шинэ жилийн баярын тухай ярих
2. Торт хийх – цаас жижиг жижиг урж
1. Шинэ жилийн баярын тухай ярих
2. Утас нэвт гарах ((Нарийн утас) -Од, Өвлийн өвгөн, хонх ы хэлбэрээр
12.24-12.28
12.31-1.04 Утас 1. Утас хийх – Цаасан аяга
2. Утсаар сонсох дуу хоолойг сонирох
1.Шинэ жилийн мэнд хүргэж найздаа баярын тухай яриж өгөх
2. Нэхэх (Бүдүүн утас) –Хатуу цаас хэрэглэх арга заах
Хөх бух
1.07-1.11
1.14-1.18 Арслангын нүдний шил 1. Өгүүлэл уншиж арслангын санаа, нүдний шилийн тухай асууж эргэж санах
2.Өнгөтэй гялгар уут наан нүдний шил хийж өнгөтэй орчинг үзэж тоглох
1. Өгүүлэл уншиж арслангын санаа, нүдний шилийн тухай асууж эргэж санах
2. Нэхэх (Бүдүүн утас) –Ороолт хийх
1.21-1.25
1.28-2.01 Үнэг ба Тогорууы хоол 1. Өгүүлэл уншиж үнэг ба тогорууны хийсэн зүйлийн тухай ярих
2. Дууны үгийг тайлбарах
1. Өгүүлэл уншиж үнэг ба тогорууны хийсэн юмаар санагдсан санааны тухай ярих
2. Оёх, утсаа зангидах
Төрийн дуу
2.04-2.08
2.11-2.15 Бууз хийцгэе 1.Бууз хийх арга мэдэж аваад барималын шавраар хийж үзэх
2. Цагаан сараар мэндлэж сурах
1. Бууз хийх арга мэдэж аваад барималыи шавраар
хийж үзэх
2. Оёх – Муруй шугам(том)
2.18-2.22
2.25-3.01 Гурван гахайн тооро 1. Өгүүлэл уншиж чоно ба гахайн тооройн яриаг эргэн санах
2. Цаасан хүүхэлдэй хийж жүжиг тоглох
1. Өгүүлэл уншиж чоно ба гахайн тооройн яриаг эргэн санах
2. Ширээний алчуур оёх -
Цанаан ишиг
3.04-3.08
3.11-3.15 Зааны хамар яагаад урт вэ? 1. Өгүүлэл уншиж зааны хамар урт болсон шалтгааныг эргэн санах
2. Гараараа зааны хамар хийж тоглох. Цаасаар хийсэн нугалаж сунах хамрыг өөрөө хөдөлгөж үзэж сайн ойлгох
1. Өгүүлэл уншиж зааны хамар урт болсон шалтгааныг эрган санах
2. Даавуугаар бөмбөг хийж тоглох.
3.18-3.22
3.25-3.29 Хавар 1.Навчны ба баавгайн амьдралын өөрчлөлт, намраас өвлийн өөрчлөлтийн тухай ярих 1.Навчны ба баавгайн амьдралын өөрчлөлт, намраас өвлийн өөрчлөлтийн тухай ярих
2. Товч хадах – 1 нүхтэй товч, 4 нүхтэй товч
Мөөгхөн
4.01-4.05
4.08-4.12 Манжин 1. Өгүүлэл уншиж гарч ирэх хүн амьтдыг эргэн санаж хамт тоглох
2. Өөрийн театрыг хэрэглэж дуу авиатай хүн амьтанг хөдөлгөж тоглох
1. Өгүүлэл уншиж гарач ирэх хүн амьтан эргэн санаж хамт тоглох
2. Хүүхэлдэй оёх 1 – тайлбарлах, толгой, бие, гар, хөлхийх
4.15-4.19
4.22-4.26 Ногоотой шөл 1.Манжин, мөөг гэх мэт ногооны тухай ярьж шөл хийх арга заах
2. Дуу дуулаж шөл хийх
1. Манжин, мөөг гэх мэт ногооны тухай ярьж шөл хийх арга заах
2. Хүүхэлдэй оёох 3 – хувцас, өмд
Гүзээлзгэнэ
4.29-5.03
5.06-5.10 Шоргоолж ба тагтаа 1. Өгүүлэл уншиж шоргоолж тагтааны тухай ярих
2. Хаалгатай жааз хийх
1. Өгүүлэл уншиж шоргоолж тагтааны тухай ярих
2. Сальфетак хийх
5.13-5.17
5.20-5.24 Тайлан тоглолтдавтах 1.Тайлан тоглолтыг давтаж сонирхох, өөртөө итгэлтэй болох 1. Тайлан тоглолтыг давтаж сонирхох, өөртөө итгэлтэй болох
2. Сальфетак хийх
Тайлан тоглолт
5.27-5.31
6.03-6.07 Зун 1.Навчны ба баавгайн амьдралын өөрчлөлт, хавараас зуны өөрчлөлтийн тухай ярих.
2. Баавгай болоод тоглох
1Тайлан тоглолтыг эргэн санах
2. Амьтан оёх 1- Тайлбарах, Толгой хийх
6.10-6.14
6.17-6.21 Бороо, Солонго 1. Бороо, солонгын тухай ярих
2.Зурах , будах – Тосон фармастер, усан будаг
3. Зуны даалгавар өгч тайрбалах
1. Бороо, солонгоын тухай ярих
2.Амьтан оёх 3 – Хувцас, өмд
3. Зуны даалгавар өгч тайлбарлах
Солонго
Двтах
6.24-6.28

※7, 8-р сард асран хамгаалагчтай зөвлөлдөж айлчлалын үйл ажиллагааг явуулна.

Ads by Sitemix