sujatashand@gmail.com

  Japanese- Хичээлийн сэдэв -

Айлчлах хүмүүжлийн ажил болон ритмт тоглоомын ангид бэлтгэн хийсэн сурах бичгийг танилцуулж байна.
Өөрөө яриагаа бэлдэж үлгэр болон дууг зурагтай ном болгож хйисэн. Яриа сонссоны дараагаар өнгөөр будаж дүрс хийж жүжиглэн тоглож үйл хөдлөлүүдийг холбож өгдөг.
Айлчлан очиж чадахгүй хүүхдүүдэд ч гэсэн үзүүлэх зорилгоор, бодитоор хүүхдүүдтэй ярилцахын тулд Монгол хэлээр ярьсан зүйлийг хүргэнэ.
≪05-р сары06-ны өдрөөс 05-р сарын18-ны өдөр хүртэл≫


Сэдэв:Ногоотой шөл
Агуулга

Айлчлал сургалт, Групп сургалт 1=
Манжин, лууван гэх мэт ногооны тухай ярьж, дуу дуулж, шөл хийх
Групп сургалт 2=
Оёх, Нэхмэл хийх≪05-р сарын 20-ны өдрөөс -
05-р сарын31ны өдөр хүртэл≫


Сэдэв:Тайлан тоглолт,Зун
Агуулга:Айлчлал сургалт, Групп сургалт 1=
Тайлан тоглолтоор дамжуулж, хүүхдүүдийн сонирхолыг нэмэгдүүлж, өөртөө итгэх итгэлийг төрүүлэх, Зуны улирал руу шилжих улиралын өөрчлөлтын тухай ойлголтыг гүнзгийрүүлэх
Групп сургалт 2=
Зүү утас ашиглаж сурах, Оёх, Нэхмэл хийх≪04-р сарын 01-ны өдрөөс
04-р сарын 12өдөр хүртэл≫


Сэдэв:Хавар
Агуулга:Айлчлал сургалт, Групп сургалт 1
Навчны ба баавгайн амьдралын өөрчлөлт, өвлөөс хаврын өөрчлөлтийн тухай ярих.
Групп сургалт 2
Оёх, Цаасан аяга хэрэглэж нэхмэл хийх.≪04-р сарын 15-ний өдрөөс
04-р сарын26-ны өдөр хүртэл≫


Сэдэв:Манжин
Агуулга:Айлчлал сургалт, Групп сургалт 1
Өөрийн театрыг хийж дуу авиатай хүн амьтанг хөдөлгөж тоглох.
Групп сургалт 2
Оёх, Цаасан аяга хэрэглэж нэхмэл хийх.
Ads by Sitemix